nieuwsbrief – april 2018

Bekijk hier de webversie als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen

De koeien gaan naar buiten!

Op zondag 22 april is het weer feest in de polder. Onze Lakenvelders mogen weer de wei in voor de zomer.

U bent welkom op de boerderij vanaf 13 uur, dan kunt u vast een kijkje in de stal nemen en daarna een mooi plekje zoeken om te kijken. We hebben koffie, thee en sap te koop. Verder kunt u natuurlijk ons heerlijke Lakenvelder vlees én biologische Wilde Weide kaas van boerderij De Eenzaamheid kopen.

Om 14 uur gaan de koeien naar buiten.

We verwachten in mei de kalveren. De moederkoeien zogen dan de hele zomer de kalveren in de wei, een prachtig gezicht.

Weidevogelochtenden

Dit voorjaar organiseren we weer weidevogelochtenden in samenwerking met Vogelwerkgroep Teylingen. Deze vinden plaats op 28 april en 12 mei, van 9.30 tot 12 uur.

In het weidegebied rondom de boerderij is van alles te zien. Grutto's, Kieviten, Scholeksters, Tureluurs en diverse andere vogelsoorten. Onder begeleiding van ervaren gidsen kunt u vanaf ons erf en vanaf de dijk het weidegebied inkijken.
Vergeet niet uw eigen kijker als u die heeft!

Aanmelden is nodig zodat er voldoende gidsen aanwezig zijn op de ochtend. Voor de ochtend van 28 april doet u dat via de website van de vogelbescherming. Wilt u liever op 12 mei komen dan kunt u zich aanmelden via vogelweek.nl.
Er is gratis koffie en thee beschikbaar, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Ons Lakenvelder vlees is ook te koop.

Fosfaatwet ontwikkelingen

Eind maart heeft minister Schouten een voorstel aan de Tweede Kamer gepresenteerd waarin ze onder meer voorstelt om de zoogkoeien vrij te stellen van fosfaatrechten. Dat is tot op zeker hoogte goed nieuws voor de zeldzame rassen: zo'n 70% van deze dieren wordt namelijk als zoogkoe gehouden en zullen dus geen fosfaatrechten nodig hebben. De rest van de zeldzame koeien valt echter onder melkvee en daar blijft de wet dus voor van kracht. Wij vinden echter dat er ook voor de melkgevende dieren een oplossing moet komen en daar blijven we ons de komende tijd voor inzetten. 

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder
Zijldijk 8
2362 AE Warmond
06 21278096
info@boterhuispolder.nl

Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich via deze link afmelden